Вашият надежден медицински транспорт

Екип

 • Нашият екип е съставен и селектиран от професионалисти с голям опит и висока компетентност.
 • Всеки член на екипа се фокусира върху постигането на възможно най-добрите резултати и префектно изпълнени услуги за всеки пациент и максимално улеснение на близки и роднини на пациента.
 • В зависимост от състоянието на пациента, нашите специалисти индивидуално селектират придружаващият медицински екип.

Разполагаме с високо квалифицирани медицински лица:

 • Лекари специалисти
 • Общопрактикуващи лекари
 • Реаниматори
 • Реанимационни сестри
 • Медицински сестри
 • Рехабилитатори
 • Кинезитерапвет
 • Медицински асистент
 • Здравен асистент
 • Санитари

ПАРТНЬОРИ