Политика за поверителност 9112.bg

Интернет сайт с адрес: 9112.bg се притежава от „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ГОЛДЕНБУРГ МЕДИКЪЛ СЪРВИС“ ЕООД, (наричано по-долу Администратор), в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни, Регламент 2016/679 на Съвета и ЕП и свързаната правна уредба.

 Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви информира за начина, по който се обработват Вашите данни, както и за Вашите права. „MЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ГОЛДЕНБУРГ МЕДИКЪЛ СЪРВИС“ ЕООД запазва правото си да променя Политиката за поверителност по всяко време, за което ще Ви информира по подходящ начин.

 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ГОЛДЕНБУРГ МЕДИКЪЛ СЪРВИС“ ЕООД се страми да Ви предостави достъпна и полезна информация на сайта. Чрез обработката на Вашите лични данни и при спазване на тяхната поверителност, ние подготвяме съдържание, което би могло да съответства на Вашите потребителски предпочитания. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ГОЛДЕНБУРГ МЕДИКЪЛ СЪРВИС“ ЕООД използва личните Ви данни единствено за целите, за които са събрани – да се свърже с Вас и да отговори на конкретните Ви запитвания или да ви предоставя актуална информация.

 Сигурността на сайта се постига чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, проникване, изменение или разпространение на Вашите данни от неоторизирани лица.

 Личните данни, които обработваме За да използвате този сайт не се изисква да се регистрирате или да предоставяте лична информация. Събираме от Вас лична информация само когато ни я предоставите доброволно – например при попълване на формата за контакт на сайта. Личната информация може да включва данните Ви за контакт, като например име, телефонен номер, адрес на електронна поща и др.

 Начините за събиране на лична информация, които Администратора използва са както следва:

  • форма за контакт, чрез която се обслужват Вашите запитвания направени на този сайт;
  • електронна поща;

 Администраторът използва данните Ви само за целите, за които се събират. При обработката на Вашите запитвания и когато използвате услугите на нашият сайт, ние понякога използваме подизпълнители, които получават само необходимите за случая данни.

 Предоставените от Вас данни се използват за следните цели:

  • за идентификация на Вашите запитвания, подадени чрез формата за контакт или друг онлайн канал за обслужване на клиенти;

 Събраната информация се обработва от Администраторът единствено с цел предоставяне на избраните от Вас услуги и осъществяване на връзка с Вас.

 Вашите права В случай, че сте предоставили Ваши лични данни на Администратора чрез този сайт, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

  • право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Администратора;
  • право да искате извършването на подходящи коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни и правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
  • право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на актуални новини и информационни услуги и други маркетингови комуникации и др.;
  • право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

 В случай, че желаете да упражните правото си на достъп, коригиране или отказ от получаване на инфо бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на електронно съобщение на manager@9112.bg.