Цени

Услуга

Транспорт:
Линейка А в рамките на града
Линейка Б в рамките на града /американски/
Линейка А извън града до 15км
Линейка Б извън града до 15км
Линейка А /от населено до населено място/
Линейка Б /от населено до населено място/
Носене по етажи до 60кг
Носене по етажи от 60кг до 90кг
Носене по етажи от 90кг до 120кг
Носене по етажи над 120кг
Допълнителен носач
Използване на кислород при транспортиране
Посещение на лекар или сестра:
Общопрактикуващ лекар
Лекар вътрешни болест
Лекар специалист
Медицинска сестра
Манипулации и консумативи
Поставяне на подкожна или мускулна инжекция
Поставяне на венозна инжекция
Поставяне на абокат
Венозна инжекция през абокат
Инфузия през абокат
Аспириране на секрети 
ЕКГ мониторинг със запис и разчитане
Поставяне и смяна на уретрален катетър
Обработка на рана
Превръзки на рани и дренове с промивки
Сваляне на хирургически конци и/или дренове
Извършване на бърз тест за COVID-19
Транспорт на положителни или съмнителни Ковид 19 болни

Цена


65.00 лв.
90.00 лв.
95.00 лв.
140.00 лв.
3.00 лв/км
4.00 лв/км
25.00 лв/етаж
35.00 лв/етаж
40.00 лв/етаж
50.00 лв/етаж
25.00 лв/човек на етаж
30.00 лв.

120.00 лв.
140.00 лв.
150.00 лв.
100.00 лв.

15.00 лв.
25.00 лв.
25.00 лв.
60.00 лв.
40.00 лв.
20.00 лв.
40лв + 50лв
70.00 лв.
60.00 лв.
30 – 70 лв
20 лв/бр и/или 50лв/бр
40.00 лв.
50.00 лв.

Услуга

Транспорт:
Линейка А в рамките на града
Линейка Б в рамките на града /американски/
Линейка А извън града до 15км
Линейка Б извън града до 15км
Линейка А /от населено до населено място/
Линейка Б /от населено до населено място/
Носене по етажи до 60кг
Носене по етажи от 60кг до 90кг
Носене по етажи от 90кг до 120кг
Носене по етажи над 120кг
Допълнителен носач
Използване на кислород при транспортиране
Посещение на лекар или сестра:
Общопрактикуващ лекар
Лекар вътрешни болест
Лекар специалист
Медицинска сестра
Манипулации и консумативи
Поставяне на подкожна или мускулна инжекция
Поставяне на венозна инжекция
Поставяне на абокат
Венозна инжекция през абокат
Инфузия през абокат
Аспириране на секрети 
ЕКГ мониторинг със запис и разчитане
Поставяне и смяна на уретрален катетър
Обработка на рана
Превръзки на рани и дренове с промивки
Сваляне на хирургически конци и/или дренове
Извършване на бърз тест за COVID-19
Транспорт на положителни или съмнителни Ковид 19 болни

Цена


65.00 лв.
90.00 лв.

95.00 лв.
140.00 лв.
3.00 лв/км

4.00 лв/км

25.00 лв/етаж
35.00 лв/етаж
40.00 лв/етаж
50.00 лв/етаж
25.00 лв/човек на етаж
30.00 лв.


120.00 лв.
140.00 лв.
150.00 лв.
100.00 лв.

15.00 лв.

25.00 лв.
25.00 лв.
60.00 лв.
40.00 лв.
20.00 лв.
40лв + 50лв
70.00 лв.

60.00 лв.
30 – 70 лв

20 лв/бр и/или 50лв/бр

40.00 лв.
50.00 лв.

Услуга

Транспорт:
Линейка А в рамките на града – 65.00 лв.
Линейка Б в рамките на града /американски/ – 90.00 лв.
Линейка А извън града до 15км – 95.00 лв.
Линейка Б извън града до 15км – 140.00 лв.
Линейка А /от населено до населено място/ – 3.00лв/км
Линейка Б /от населено до населено място/ – 4.00лв/км
Носене по етажи до 60кг – 25.00 лв/етаж
Носене по етажи от 60кг до 90кг – 35.00 лв/етаж
Носене по етажи от 90кг до 120кг – 40.00 лв/етаж
Носене по етажи над 120кг – 50.00 лв/етаж
Допълнителен носач – 25.00 лв/човек на етаж 
Използване на кислород при транспортиране – 30.00 лв.
Посещение на лекар или сестра:
Общопрактикуващ лекар – 120.00 лв.
Лекар вътрешни болест – 140.00 лв.
Лекар специалист – 150.00 лв.
Медицинска сестра – 100.00 лв.
Манипулации и консумативи
Поставяне на подкожна или мускулна инжекция – 15.00 лв.
Поставяне на венозна инжекция – 25.00 лв.
Поставяне на абокат – 25.00 лв.
Венозна инжекция през абокат – 60.00 лв.
Инфузия през абокат – 40.00 лв.
Аспириране на секрети  – 20.00 лв.
ЕКГ мониторинг със запис и разчитане – 40лв. + 50лв.
Поставяне и смяна на уретрален катетър – 70.00 лв.
Обработка на рана – 60.00 лв.
Превръзки на рани и дренове с промивки – 30 лв. – 70 лв.
Сваляне на хирургически конци и/или дренове – 20лв/бр и/или 50лв/бр
Извършване на бърз тест за COVID-19 – 40.00 лв.
Транспорт на положителни или съмнителни Ковид 19 болни – 50.00 лв.

ПАРТНЬОРИ