Цени

Услуга

Транспорт:
Линейка А в рамките на града
Линейка Б в рамките на града
Реанимобил в рамките на града
Линейка А извън града до 15км
Линейка Б извън града до 15км
Реанимобил извън града до 15км
Линейка А /от населено до населено, двупосочно/
Линейка Б /от населено до населено, двупосочно/
Реанимобил /от населено до населено, двупосочно/
престой -след първите 30мин
носене по етажите до 60кг
носене по етажите от 60кг до 90кг
носене по етажите от 90кг до 120кг
носене по етажите над 120кг
допълнителен носач
Посещение на лекар или сестра:
посещение от общопрактикуващ лекар
посещение от лекар вътрешни болест
посещение от лекар специалист
домашно посещение от мед. Сестра
Мед. Манипулации по време на транспорта
поставяне на подкожна или мускулна инжекция
поставяне на венозна инжекция
поставяне на венозен абокат
инфузия през предварително поставен абокат(+ абокат)
аспириране на секрети от канюла с катетър на пациента
ЕКГ мониторинг със запис
Мед. Манипулации в дома
поставяне на подкожна инжекция
поставяне на мускулна инжекция
поставяне на венозна инжекция през предварително поставен абокат
включване на венозна инфузия през поставен абокат с вкл/изкл
поставяне на венозен абокат
ЕКГ запис 12 отвеждания (+ разчет)
поставяне и смяна на уретрален катетър с промивка
септични/асептични превръзки на рани и дренове с промивка
сваляне на хурургични конци и/или повърхностни дренове
Извършване на тест за корона вирус
Транспорт на положителни или съмнителни Ковид 19 болни

 

Цена


50лв
80лв
120лв
80лв
110лв
150лв
1.20лв/км
2.00лв/км
2.00лв/км
20лв/час
24лв/етаж
28лв/етаж
36лв/етаж
48лв/етаж
24лв/човек на етаж

100лв
120лв
140лв
80лв

10лв
15лв
15лв
5лв(+15лв)
10лв
20лв

10лв
10лв
15лв
5лв(+15лв)
15лв
20лв(+30лв)
50лв
20лв-50лв
10лв/шев,30лв на дрен
30лв
40лв

ПАРТНЬОРИ