Вашият надежден медицински транспорт

НАДЕЖДЕН МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ
Надписи Goldenbvrg Medical Service

За Ваше удобство можем да осигурим транспортирането от лечебно заведение, хоспис, санаториум до лечебно заведение, хоспис, санаториум и до дома Ви.

Пациентите се превозват в подходящо оборудвана линейка, като непрекъснато се наблюдават от специалнизиран екип в медицинските услуги и транспорт, който осигурява постоянна подкрепа по време на пътуването .

Нашият медицински транспост има много предимства, с които гарантира безпроблемно транспортиране и на най-тежко болния, както и високи стандарти на качество. 

Услуги

 • От легло до легло
 • В града, в населеното място
 • От населено място до населено място в България
 • В Европа - от Европа до България и от България към всяка точка на Европа
 • От лечебно заведение, хоспис, санаториум или други до лечебно заведение, хоспис, санаториум, други или до дома
 • От дома до лечебно заведение, хоспис, санаториум или други
 • Преглед на пациенти със симптоми на COVID-19
 • Прегледи по домовете на пациенти със симптоми на COVID-19
 • Медицински асистанс - придружител при прегледи, изследвания, закупуване на медикаменти, консумативи, храна и лични принадлежности
 • Посещения и прегледи на болни по домовете

Манипулации

 • Мускулни инжекции
 • Венозни инжекции
 • Подкожни инжекции
 • ЕКГ
 • Прилагане на тетаничен анатоксин (ТАП)
 • Превръзка и промивка на рани
 • Поставяне на абокат
 • Въвеждане на уретрален катетър
 • Промивка на уретрален катетър
 • Инсталиране на медикаменти през катетър, сонда, дренаж
 • Инхалации

Персонален здравен асистент

 • Персонален здравен асистент - Управление на календара на пациента по отношение на профилактики и планирани прегледи/ операции
 • Консултация за назначаване на преглед или посещение в здравно заведение
 • Възможност за специализиран предружител до здравно заведение
 • Организиране на посещение на място за взимане на проби за изследвания
 • Изготвяне на индивидуален план за лечение, съгласуван с лекари специалисти
 • Напомняне за преглед или консултация чрез обаждане/ смс
 • Осигуряване на мероприятия

ПАРТНЬОРИ